Saturday, January 22, 2011

orienteering

pada 19/1/2011 bersamaan harirabu kami telah menjalankan aktiviti orienteering.pada hari tersebut kami telah diahagi kepada beberapa kumpulan yang terdiri 3 orang pesrta dalm setiap kumpulan.dalam aktiviti ini,kami perlu mnggunakan compass untuk menentukan bearing.selain itu juga kami perlu menganggarkan jarak bagi setiap tempat yang akan dituju.ukuran yang diguna pakai ialah 2 langkah leleki dewasa = 1 meter.selepas itu,setiap kumpulan perlu melukis peta dan diserahkan kepada en hisyam.permainan ini ditentukan pemenangnya mengikut masa terpantas.

No comments:

Post a Comment